Ordinær general-forsamling 2021

Novo Nordisk A/S ordinær generalforsamling afholdes 25. marts 2021 kl. 14.00.

Du har disse muligheder for at følge og deltage:

 • Virtuel deltagelse på PC eller smartphone/tablet - kræver tilmelding
 • Afgive fuldmagt eller brevstemme
 • Følge vores live webcast af generalforsamlingen - kan ses uden tilmelding.

GENERALFORSAMLING

Tilmelding

Aktionærer kan tilmelde sig generalforsamlingen via InvestorPortalen.

GENERALFORSAMLING

Deltagelse

Som aktionær har du følgende muligheder for at følge og deltage i generalforsamlingen.

For at minimere risikoen for spredning af corona virus, og for at understøtte vores aktionærers engagement, er der mulighed for at deltage virtuelt i generalforsamlingen. Virtuel deltagelse kræver tilmelding: 

Tilmeld dig via InvestorPortalen

Via applikationen LUMI AGM kan aktionærer se live transmission af mødet, afgive stemme, samt stille skriftlige spørgsmål. Se mere herom i indkaldelsen samt om frister for tilmelding.

Læs mere om hvordan du bruger LUMI AGM

Gå til LUMI AGM applikationen

Vi opfordrer vores aktionærer til at udøve deres rettigheder før generalforsamlingen ved at afgive fuldmagt eller brevstemme via InvestorPortalen. Vi henviser til indkaldelsen for yderligere oplysninger om frister for fuldmagter og brevstemmer. Se endvidere formularen for fuldmagter og brevstemmer her på siden. 

Afgiv fuldmagt eller brevstemme via InvestorPortalen

Se live-transmissionen af generalforsamlingen via webcast. Du behøver ikke at tilmelde dig for at se transmissionen. Webcast giver ikke mulighed for at stemme eller stille spørgsmål.

Følg mødet live her torsdag den 25 marts 2021, kl 14:00.

Grundet COVID-19 har vores aktionærer desværre ikke mulighed for at møde fysisk op på generalforsamlingen. Vi opfordrer i stedet aktionærer til at udøve deres rettigheder før generalforsamlingen ved at afgive fuldmagt, brevstemme eller ved virtuel deltagelse den 25. marts 2021 kl. 14.00 (CET). Du finder detaljerne for deltagelse på denne side.

GENERALFORSAMLING

Har du spørgsmål?

Du har mulighed for at kontakte os og stille spørgsmål i forbindelse med generalforsamlingen.

Tilmelding og deltagelse

Har du spørgsmål vedrørende:

 • deltagelse, 
 • adgangskort,
 • InvestorPortalen, 
 • hvordan/hvornår/hvortil fuldmagter og brevstemmer skal afgives, 
 • navne-notering af aktier,
 • betjening af LUMI AGM applikationen,

så skal du henvende dig til:

Computershare A/S
gf@computershare.dk
+45 45 46 09 97
(mandag-fredag kl. 9.00-15.00)

 

Afholdelse af generalforsamlingen

Har du spørgsmål vedrørende:

 • dagsordenen,
 • generalforsamlingsdokumenterne,
 • eller ønsker du at stille spørgsmål til Novo Nordisk’s ledelse,

så skriv til AGMeeting@novonordisk.com.

Af praktiske årsager bedes aktionærer sende spørgsmål senest den 24. marts 2021 kl. 12.00.

GENERALFORSAMLING

Spørgsmål og svar

Aktionærerne har den endelige myndighed over selskabet og udøver deres ret til at træffe beslutninger vedrørende Novo Nordisk på den ordinære generalforsamling.

Ordinære generalforsamlinger indkaldes med mellem tre og fem ugers varsel. I InvestorPortalen og her på siden finder du en fuldmagts- og brevstemmeformular, hvor den enkelte aktionær kan afgive stemme om hvert enkelt punkt på dagsordenen. Aktionærer kan stille spørgsmål inden generalforsamlingen, og aktionærer der har tilmeldt sig generalforsamlingen kan stille skriftlige spørgsmål under mødet gennem applikationen LUMI AGM.

På den ordinære generalforsamling godkendes årsrapporten og eventuelle ændringer til vedtægterne.

Den ordinære generalforsamling vælger 4–10 medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand, foruden en revisor. Den ordinære generalforsamling afholdes på engelsk med simultantolkning til dansk. Aktionærer kan afgive indlæg og stille spørgsmål på dansk, hvis de foretrækker dette.

Alle aktionærer har ret til at fremsætte beslutningsforslag til optagelse på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Ethvert beslutningsforslag, som ønskes fremsat på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt fremsendes til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen.

Navnenoterede aktonærer kan tilmelde sig (bestille adgangskort) til generalforsamlingen

Grundet risiko for smitte med corona virus afholdes generalforsamlingen virtuelt via applikationen LUMI AGM. Deltagelse forudsætter bestilling af adgangskort.

Fristen for at anmode om adgangskort til den ordinære generalforsamling i 2021 er fredag den 19. marts 2021 kl. 23:59.

Adgangskort skal bestilles via InvestorPortalen.

Jeg er ADR-indehaver

ADR-indehavere har ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen men vil i nogle tilfælde kunne stemme via fuldmagt (se ADR proxy mailing for yderligere information). 

ADR-indehavere kan følge vores webcast af generalforsamlingen.

Navnenoterede aktionærer kan afgive fuldmagt eller brevstemme

Fuldmagter skal være indendt senest fredag den 19. marts 2021 ved dagens udløb. 

Brevstemmer skal være modtaget af selskabet  senest onsdag den 24. marts 2021 kl. 12:00.

Du skal indsende din fuldmagt eller brevstemme via InvestorPortalen eller du kan printe og udfylde denne formular: Fuldmagt / brevstemmeformular (PDF)

Formularen skal sendes til Computershare A/S pr. e-mail til gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.


Jeg er aktionær men ikke noteret i ejerbogen

Du kan afgive din stemme på forhånd, hvis du udfylder fuldmagtsblanketten og i øvrigt opfylder følgende betingelser: 

Du skal dokumentere din aktiebesiddelse ved hjælp af en depotudskrift fra VP Securities A/S eller det kontoførende pengeinstitut (depotstedet) fra registreringsdatoen torsdag den 18. marts 2021. 

Dokumentationen skal sammen med anmodningen om adgangskort indsendes til Computershare A/S og skal være i hænde senest fredag den 19. marts 2021 kl. 23:59. 

Send per e-mail  eller pr. post til: 

Computershare A/S, 
Lottenborgvej 26, 
2800 Kgs. Lyngby. 


Jeg er ADR-indehaver

Du kan afgive din stemme på forhånd ved hjælp af de fuldmagts-/stemmeblanketter, som du har modtaget fra udstederen af dine ADRs, og returnere dem som anvist i dit ADR proxy card.

 

Deltag virtuelt med LUMI AGM

Aktionærer kan deltage virtuelt i generalforsamlingen, herunder stemme og stille skriftlige spørgsmål, via en applikation LUMI AGM. For at deltage på mødet skal du først tilmelde dig via InvestorPortal.

LUMI AGM brugervejledning
Tilmeld dig mødet via InvestorPortalen

Vi har endnu ikke modtaget spørgsmål fra vores aktionærer