Dôležité bezpečnostné informácie týkajúce sa pier NovoPen® Echo® a NovoPen® 5

Spoločnosť Novo Nordisk A/S zistila, že držiak inzulínovej kazety použitý v určitom malom počte šarží pier NovoPen® Echo® a NovoPen® 5 môže pri vystavení určitým chemikáliám, napríklad niektorým čistiacim prostriedkom, prasknúť alebo sa môže zlomiť.

Perá NovoPen® Echo® a NovoPen® 5 sa používajú na inzulínovú liečbu diabetikov. 
 

Výmena držiaka kazety

Spoločnosť Novo Nordisk vyzýva diabetikov, ktorí používajú pero NovoPen® Echo® a/alebo pero NovoPen® 5 z niektorej z týchto chybných šarží, aby vymenili držiak kazety, pretože by mohol byť poškodený. Porovnajte, prosím, číslo šarže svojho pera so zoznamom chybných šarží, ktorý nájdete tu:

NovoPen® Echo®  NovoPen® 5


Čísla šarží sú na perách NovoPen® Echo® a NovoPen® 5 vytlačené na mieste vyznačenom na obrázku nižšie.

A

NovoPen® Echo®

B

NovoPen® 5

Červené štvorčeky ukazujú, kde je číslo šarže umiestnené na A) pere NovoPen® Echo® a B) pere NovoPen® 5. Napríklad číslo šarže na pere NovoPen® Echo® vľavo je FVG7364.


 
Skontrolujte, či vaše pero pochádza z chybnej šarže. Všetky čísla chybných šarží pozostávajú z troch písmen, za ktorými nasledujú iba štyri čísla.
 
 

Ak vaše pero NovoPen® Echo® a/alebo pero NovoPen® 5 pochádza z niektorej z týchto chybných šarží, kliknutím sem požiadajte o nový bezchybný držiak kazety.

Ak nie je číslo šarže vášho pera NovoPen® Echo® a/alebo NovoPen® 5 uvedené v tomto zozname, nemáte žiadny dôvod na obavy a môžete mať istotu, že vaše pero funguje presne tak, ako má.