Pomembna varnostna informacija o peresnikih NovoPen® Echo® in NovoPen® 5

Družba Novo Nordisk A/S je ugotovila, da nosilec kartuše z inzulinom, ki se uporablja v manjšem številu serije peresnikov NovoPen® Echo® in NovoPen® 5, lahko poči ali se zlomi, če je izpostavljen nekaterim kemikalijam, na primer nekaterim čistilom. Peresnika NovoPen® Echo® in NovoPen® 5 se uporabljata za inzulinsko zdravljenje pri osebah z diabetesom. 
 

Zamenjava nosilca kartuše

Družba Novo Nordisk poziva osebe z diabetesom, ki uporabljajo peresnik NovoPen® Echo® in/ali NovoPen® 5 iz ene od zadevnih serij, da zamenjajo nosilec kartuše, saj so nekateri nosilci lahko poškodovani. Preverite številko serije svojega pripomočka in jo primerjajte s seznamom zadevnih serij, navedenih tu.


NovoPen® Echo®
  NovoPen® 5


Številke serij so na peresnikih NovoPen® Echo® in NovoPen® 5 natisnjene na spodaj prikazanih mestih.

 

A

NovoPen® Echo®

B

NovoPen® 5

Rdeči okvir označuje lokacijo številke serije na A) peresniku NovoPen® Echo® in B) peresniku NovoPen® 5. Tako je na primer številka serije na peresniku NovoPen® Echo® na levi strani FVG7364.


 
Preverite, ali je peresnik iz zadevne serije. Vse številke zadevne serije vsebujejo tri črke, ki jim sledijo le štiri številke.
 
 

 

Če je vaš peresnik NovoPen® Echo® in/ali NovoPen® 5 iz ene od zadevnih serij, kliknite sem in prejeli boste nov, nepoškodovan nosilec kartuše.

Če uporabljate peresnik NovoPen® Echo® in/ali a NovoPen® 5 s številko serije, ki ni navedena na seznamu, nimate razloga za skrb, saj vaš pripomoček deluje v skladu s pričakovanji. 

 

If your NovoPen® Echo® and/or NovoPen® 5 is from one of the affected batches please click here to receive a new unaffected cartridge holder.

If you are in possession of a NovoPen® Echo® and/or a NovoPen® 5 with a batch number which is not mentioned in the list there is no reason for concern and you can be confident that the device will work as intended. 

 

If your NovoPen® Echo® and/or NovoPen® 5 is from one of the affected batches please click here to receive a new unaffected cartridge holder.

If you are in possession of a NovoPen® Echo® and/or a NovoPen® 5 with a batch number which is not mentioned in the list there is no reason for concern and you can be confident that the device will work as intended. 

 

If your NovoPen® Echo® and/or NovoPen® 5 is from one of the affected batches please click here to receive a new unaffected cartridge holder.

If you are in possession of a NovoPen® Echo® and/or a NovoPen® 5 with a batch number which is not mentioned in the list there is no reason for concern and you can be confident that the device will work as intended.