Viktig säkerhetsinformation om NovoPen® Echo® och NovoPen® 5

Novo Nordisk A/S har upptäckt att insulincylinderampullens hållare som ingår i ett mindre antal partier av NovoPen® Echo® och NovoPen® 5 kan spricka eller gå sönder om de kommer i kontakt med vissa kemikalier, exempelvis vissa rengöringsmedel. NovoPen® Echo® och NovoPen® 5 används för insulinbehandling av personer med diabetes. 


Utbyte av cylinderampullhållare

Novo Nordisk uppmanar diabetiker som använder NovoPen® Echo® och/eller NovoPen® 5 från något av de berörda partierna att byta ut cylinderampullens hållare, eftersom några av dessa kan vara skadade. Jämför numret på ditt parti med listan över berörda partier som finns här.


NovoPen® Echo®
  NovoPen® 5


Partiernas nummer är tryckta på NovoPen® Echo® och NovoPen® 5 enligt beskrivningen nedan.

A

NovoPen® Echo®

B

NovoPen® 5

De röda ramarna visar var partinumret sitter på A) NovoPen® Echo® och B) NovoPen® 5. Till exempel, partinumret på NovoPen® Echo® till vänster är FVG7364.


 
Kontrollera om din penna kommer från en av de satser som berörs. Alla berörda satsnummer består av tre bokstäver följt av fyra siffror.
 
 

Om din NovoPen® Echo® och/eller NovoPen® 5 kommer från ett av de berörda partierna klickar du här för att få en ny och hel hållare till cylinderampullen.

Om du har en NovoPen® Echo® och/eller en NovoPen® 5 med ett partinummer som inte ingår i listan finns det ingen anledning till oro, utan du kan vara säker på enheten fungerar som avsett. 

 

If your NovoPen® Echo® and/or NovoPen® 5 is from one of the affected batches please click here to receive a new unaffected cartridge holder.

If you are in possession of a NovoPen® Echo® and/or a NovoPen® 5 with a batch number which is not mentioned in the list there is no reason for concern and you can be confident that the device will work as intended. 

 

If your NovoPen® Echo® and/or NovoPen® 5 is from one of the affected batches please click here to receive a new unaffected cartridge holder.

If you are in possession of a NovoPen® Echo® and/or a NovoPen® 5 with a batch number which is not mentioned in the list there is no reason for concern and you can be confident that the device will work as intended. 

 

If your NovoPen® Echo® and/or NovoPen® 5 is from one of the affected batches please click here to receive a new unaffected cartridge holder.

If you are in possession of a NovoPen® Echo® and/or a NovoPen® 5 with a batch number which is not mentioned in the list there is no reason for concern and you can be confident that the device will work as intended.