Važna informacija o bezbednosti vezana za uređaje NovoPen® Echo® i NovoPen® 5

Kompanija Novo Nordisk A/S je otkrila da nosač patrone insulina u malom broju serija uređaja NovoPen® Echo® i NovoPen® 5 može da napukne ili da se slomi ako se izloži određenim hemikalijama, na primer, određenim sredstvima za čišćenje.

 

NovoPen® Echo® i NovoPen® 5 se koriste u insulinskoj terapiji osoba sa dijabetesom. 

 

Zamena nosača patrone

Novo Nordisk poziva osobe sa dijabetesom koje koriste NovoPen® Echo® i/ili NovoPen® 5 iz neke od pogođenih serija da zamene nosače patrone zato što se neki od njih mogu oštetiti. Proverite broj serije na svom uređaju i uporedite ga sa pogođenim serijama koje možete pronaći ovde.
 

NovoPen® Echo®  NovoPen® 5


Brojevi serije su odštampani na uređajima NovoPen® Echo® i NovoPen® 5 kako je prikazano ispod.

 

A

NovoPen® Echo®

B

NovoPen® 5

Crvenim okvirom je prikazano gde se nalazi broj serije na uređajima A) NovoPen® Echo® i B) NovoPen® 5. Npr. broj serije na uređaju NovoPen® Echo® sa leve strane je FVG7364.


 
Proverite da li vaša pen brizgalica pripada seriji na koju se odnosi devijacija. Svi serijski brojevi na koje se odnosi devijacija sadrže tri slova iza kojih su samo četiri broja
 
 

 

Ako vaš NovoPen® Echo® i/ili NovoPen® 5 pripada jednoj od pogođenih serija, kliknite ovde da biste dobili novi nosač patrone.

Ako imate NovoPen® Echo® i/ili a NovoPen® 5 sa bojem serije koji nije naveden na spisku, nemate razloga za zabrinutost i možete biti uvereni da će uređaj raditi na predviđeni način. 

 

If your NovoPen® Echo® and/or NovoPen® 5 is from one of the affected batches please click here to receive a new unaffected cartridge holder.

If you are in possession of a NovoPen® Echo® and/or a NovoPen® 5 with a batch number which is not mentioned in the list there is no reason for concern and you can be confident that the device will work as intended. 

 

If your NovoPen® Echo® and/or NovoPen® 5 is from one of the affected batches please click here to receive a new unaffected cartridge holder.

If you are in possession of a NovoPen® Echo® and/or a NovoPen® 5 with a batch number which is not mentioned in the list there is no reason for concern and you can be confident that the device will work as intended. 

 

If your NovoPen® Echo® and/or NovoPen® 5 is from one of the affected batches please click here to receive a new unaffected cartridge holder.

If you are in possession of a NovoPen® Echo® and/or a NovoPen® 5 with a batch number which is not mentioned in the list there is no reason for concern and you can be confident that the device will work as intended.