Viktig informasjon om sikkerheten til NovoPen® Echo®

Novo Nordisk Scandinavia A/S har oppdaget at insulinsylinderampulleholderen som er brukt i et lite antall partier av NovoPen® Echo® kan sprekke eller gå i stykker hvis de utsettes for visse kjemikalier, for eksempel visse rengjøringsmidler. NovoPen® Echo® og brukes til insulinbehandling hos personer med diabetes. 


Bytte av sylinderampulleholder

Novo Nordisk oppfordrer sterkt personer som har diabetes og bruker en NovoPen® Echo® fra et av de berørte partiene til å skifte ut sylinderampulleholderen, da noen av dem kan være skadet. Kontroller enhetens partinummer mot listen over berørte partier, som er oppgitt her.

NovoPen® Echo® 


Partinumrene er trykt på NovoPen® Echo® som indikert nedenfor.

A

NovoPen® Echo®

Røde firkanter viser hvor partinummeret er plassert på A) NovoPen® Echo® 


 
Kontroller om pennen din er fra et berørt parti. Alle berørte partinumre består av tre bokstaver etterfulgt av kun fire sifre
 
 

Hvis din NovoPen® Echo® er fra et av de berørte partiene, klikker du her for å motta en ny og ikke berørt sylinderampulleholder.

Hvis du har en NovoPen® Echo® med et partinummer som ikke er nevnt i listen, er det ingen grunn til bekymring, og du kan vært trygg på at enheten vil fungere som beregnet