Belangrijke veiligheidsinformatie betreffende NovoPen® Echo® en NovoPen® 5

Novo Nordisk A/S heeft ontdekt dat de insulinecartridgehouder die in een klein aantal batches van de NovoPen® Echo® en NovoPen® 5 gebruikt is, mogelijk kan barsten of breken bij blootstelling aan bepaalde chemische producten, zoals bepaalde reinigingsmiddelen.

 

De NovoPen® Echo® en NovoPen® 5 worden door diabetespatiënten gebruikt voor een insulinebehandeling. 

Vervanging van de cartridgehouder

Novo Nordisk dringt erop aan dat diabetespatiënten die gebruikmaken van een NovoPen® Echo® en/of NovoPen® 5 uit een van de betreffende batches, de cartridgehouder vervangen, omdat sommige exemplaren beschadigd kunnen zijn. U kunt controleren of het batchnummer van uw product voorkomt op de lijst met de betreffende batches, die u hier kunt terugvinden.


NovoPen® Echo®
  NovoPen® 5


De batchnummers worden vermeld op de NovoPen® Echo® en NovoPen® 5, zoals hieronder aangegeven.

 

A

NovoPen® Echo®

B

NovoPen® 5

De rode vierkanten geven aan waar het batchnummer zich bevindt op A) de NovoPen® Echo® en B) de NovoPen® 5. Voorbeeld: het batchnummer op de NovoPen® Echo® aan de linkerkant is FVG7364.


 
Controleer of uw pen afkomstig is uit een van de betrokken batches. Alle betrokken batchnummers bestaan uit niet meer dan drie letters, gevolgd door niet meer dan vier cijfers.
 
 

 

Indien uw NovoPen® Echo® en/of NovoPen® 5 deel uitmaakt van een van de betreffende batches, kunt u hier klikken om een nieuwe, onbeschadigde cartridgehouder te ontvangen.

Indien u in het bezit bent van een NovoPen® Echo® en/of NovoPen® 5 met een batchnummer dat niet op de lijst voorkomt, hoeft u zich geen zorgen te maken en kunt u erop vertrouwen dat het product naar behoren werkt. 

 

If your NovoPen® Echo® and/or NovoPen® 5 is from one of the affected batches please click here to receive a new unaffected cartridge holder.

If you are in possession of a NovoPen® Echo® and/or a NovoPen® 5 with a batch number which is not mentioned in the list there is no reason for concern and you can be confident that the device will work as intended. 

 

If your NovoPen® Echo® and/or NovoPen® 5 is from one of the affected batches please click here to receive a new unaffected cartridge holder.

If you are in possession of a NovoPen® Echo® and/or a NovoPen® 5 with a batch number which is not mentioned in the list there is no reason for concern and you can be confident that the device will work as intended. 

 

If your NovoPen® Echo® and/or NovoPen® 5 is from one of the affected batches please click here to receive a new unaffected cartridge holder.

If you are in possession of a NovoPen® Echo® and/or a NovoPen® 5 with a batch number which is not mentioned in the list there is no reason for concern and you can be confident that the device will work as intended.