НовоПен Эхо® иньекторлоруна тиешелүү коопсуздук боюнча маанилүү маалымат

Ново Нордиск A/С компаниясы НовоПен Эхо® иньекторлорунун азыраак өлчөмдөгү партиясынан инсулин картриджи ага кээ бир химиялык заттардын, мисалы белгилүү бир тазалоочу каражаттардын таасиринен улам жарака кетип же сынышы мүмкүн экенин аныктаган. НовоПен Эхо® иньектору инсулинди куюу үчүн пайдаланылат. 

Картридж кармагычын алмаштыруу

Ново Нордиск компаниясы картон каптамында көрсөтүлгөн (EVG5946-6 иньектордогу) сериясындагы НовоПен Эхо® иньекторун пайдаланган, диабет менен жабыркаган адамдарды, Кыргызстандагы Ново Нордиск А/С компаниясынын өкүлү ≪Медко Интернешнл≫ ЖЧКсына,  Абдрахманова Чинарага +996 552 272 755 же + 7 (495) 956 11 32 телефону боюнча же io-rom-safety@novonordisk.com. электрондук почтасына кайрылыңыздар.

Сериянын номери төмөндө көрсөтүлгөндөй НовоПен Эхо® иньекторунда көрсөтүлгөн.

 

NovoPen® Echo®

Кызыл квадрат НовоПен Эхо® сериясынын номери жайгашкан ордун билдирет. Мисалы, НовоПен Эхо® сериясындагы номер — FVG7364.


 
Калемиңиз бузулган партиядан экенин текшериңиз. Бардык бузулган партиянын номерлери төрт гана сан ээрчиген үч тамгадан турат
 
 

 

Эгер Сиз башка сериядагы НовоПен Эхо® иньекторун колдонсоңуз, тынчсызданууга себеп жок жана Сиз дарыланууну кадимкидей уланта берсеңиз болот. Сиздин түзүлмө тиешелүү түрдө иштерине ишене берсеңиз болот. 

 

 

If your NovoPen® Echo® and/or NovoPen® 5 is from one of the affected batches please click here to receive a new unaffected cartridge holder.

If you are in possession of a NovoPen® Echo® and/or a NovoPen® 5 with a batch number which is not mentioned in the list there is no reason for concern and you can be confident that the device will work as intended. 

 

If your NovoPen® Echo® and/or NovoPen® 5 is from one of the affected batches please click here to receive a new unaffected cartridge holder.

If you are in possession of a NovoPen® Echo® and/or a NovoPen® 5 with a batch number which is not mentioned in the list there is no reason for concern and you can be confident that the device will work as intended. 

 

If your NovoPen® Echo® and/or NovoPen® 5 is from one of the affected batches please click here to receive a new unaffected cartridge holder.

If you are in possession of a NovoPen® Echo® and/or a NovoPen® 5 with a batch number which is not mentioned in the list there is no reason for concern and you can be confident that the device will work as intended.