Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας σχετικά με τα NovoPen® Echo® και NovoPen® 5

H Novo Nordisk A/S έχει παρατηρήσει ότι το φυσίγγιο ινσουλίνης που χρησιμοποιείται σε μικρό αριθμό παρτίδων NovoPen® Echo® και NovoPen® 5 ενδέχεται να ραγίσει ή να σπάσει, εάν εκτεθεί σε συγκεκριμένες χημικές ουσίες, για παράδειγμα σε συγκεκριμένα καθαριστικά προϊόντα.

Τα NovoPen® Echo® και NovoPen® 5 χρησιμοποιούνται κατά τη θεραπεία με ινσουλίνη σε ασθενείς με διαβήτη.  
 

Αντικατάσταση φυσιγγίου

Η Novo Nordisk προτρέπει τα άτομα με διαβήτη που χρησιμοποιούν NovoPen® Echo® ή και NovoPen® 5, τα οποία περιέχονται σε κάποια παρτίδα που έχει επηρεαστεί, να αντικαταστήσουν το φυσίγγιο, καθώς κάποια φυσίγγια ενδέχεται να έχουν υποστεί ζημιά. Συγκρίνετε τον αριθμό παρτίδας της συσκευής σας με τον κατάλογο παρτίδων που έχουν επηρεαστεί, τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Οι αριθμοί παρτίδας είναι εκτυπωμένοι στα NovoPen® Echo® και NovoPen® 5, όπως φαίνεται παρακάτω.

NovoPen® Echo®  NovoPen® 5

 

A

NovoPen® Echo®

B

NovoPen® 5

Τα κόκκινα πλαίσια δείχνουν πού βρίσκεται ο αριθμός παρτίδας στα A) NovoPen® Echo® και B) NovoPen® 5. Π.χ. ο αριθμός παρτίδας στο NovoPen® Echo® στην αριστερή εικόνα είναι FVG7364.


 
Ελέγξτε αν η πένα σας προέρχεται από παρτίδα που έχει επηρεαστεί. Όλοι οι αριθμοί των παρτίδων που έχουν επηρεαστεί αποτελούνται από τρία γράμματα, ακολουθούμενα από μόνο τέσσερις αριθμούς
 
 

Εάν το NovoPen® Echo® ή και το NovoPen® 5 που χρησιμοποιείτε περιλαμβάνονται σε κάποια παρτίδα που έχει επηρεαστεί, κάντε κλικ εδώ για να λάβετε ένα νέο φυσίγγιο που δεν έχει επηρεαστεί.

Εάν έχετε NovoPen® Echo® ή και NovoPen® 5 με αριθμό παρτίδας που δεν αναφέρεται στον κατάλογο, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η συσκευή θα λειτουργεί ως προβλέπεται. 

If you are in possession of a NovoPen® Echo® and/or a NovoPen® 5 with a batch number which is not mentioned in the list there is no reason for concern and you can be confident that the device will work as intended. 

 

If your NovoPen® Echo® and/or NovoPen® 5 is from one of the affected batches please click here to receive a new unaffected cartridge holder.

If you are in possession of a NovoPen® Echo® and/or a NovoPen® 5 with a batch number which is not mentioned in the list there is no reason for concern and you can be confident that the device will work as intended. 

 

If your NovoPen® Echo® and/or NovoPen® 5 is from one of the affected batches please click here to receive a new unaffected cartridge holder.

If you are in possession of a NovoPen® Echo® and/or a NovoPen® 5 with a batch number which is not mentioned in the list there is no reason for concern and you can be confident that the device will work as intended.