მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ნოვოპენ ეხოს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით

ს/ს ნოვო ნორდისკმა აღმოაჩინა, რომ ნოვოპენ ეხოს გარკვეული სერიების კარტრიჯის დამჭერი შეიძლება გაიბზაროს ან გატყდეს მასზე რიგი ქიმიური ნივთიერებების, მაგ. გამწმენდი საშუალებების   ზემოქმედების შედეგად. ნოვოპენ ეხო გამოიყენება ინსულინის შესაყვანად.
 

კარტრიჯის დამჭერის შეცვლა :

კომპანია ნოვო ნორდისკი მოუწოდებს პაციენტებს, რომლებიც გამოიყენებენ  ნოვოპენ ეხოს სერიებით : EVG2915-9, EVG3309-4, FVG8132-A, FVG8217-2 მუყაოს შეფუთვაზე (EVG2915, EVG3309, FVG8132, FVG8217 ინექტორზე შესაბამისად), მიმართონ ს/ს ნოვო ნორდისკის ადგილობრივ წარმომადგენლობას შპს პსპ ფარმა, ადგილობრივი წარმომადგენელი თამთა შარაბიძე +995 577 29 05 03 ან დაგვიკავშირდნენ ნომერზე: +7 (495) 956 11 32, ელ ფოსტაზე: IO-ROM-SAFETY@NOVONORDISK.COM

ნოვოპენ ეხოზე სერიის ნომრის მითითების ადგილი მოცემულია სურათზე:

 

NovoPen® Echo®

წითელი კვადრატი აღნიშნავს ნოვოპენ ეხოზე პარტიის ნომრის განლაგებას, მაგ: პარტიის ნომერი ნოვოპენ ეხოზე: FVG7364.


 
შეამოწმეთ, არის თუ არა შპრიცი წუნდებული პარტიიდან. ყველა წუნდადებული სერიის ნომერი შედგება სამი ასოსგან, რომელსაც მხოლოდ ოთხი ციფრი მოჰყვება
 
 

 

თუ თქვენ გამოიყენებთ ნოვოპენ ეხოს სხვა სერიით, მღელვარების საფუძველი არ არსებობს, თქვენ შეგიძლიათ განაგრძოთ მკურნალობა ჩვეულებრივ. თქვენი კალამი იმუშავებს ხარვეზების გარეშე.

If you are in possession of a NovoPen® Echo® and/or a NovoPen® 5 with a batch number which is not mentioned in the list there is no reason for concern and you can be confident that the device will work as intended. 

 

If your NovoPen® Echo® and/or NovoPen® 5 is from one of the affected batches please click here to receive a new unaffected cartridge holder.

If you are in possession of a NovoPen® Echo® and/or a NovoPen® 5 with a batch number which is not mentioned in the list there is no reason for concern and you can be confident that the device will work as intended. 

 

If your NovoPen® Echo® and/or NovoPen® 5 is from one of the affected batches please click here to receive a new unaffected cartridge holder.

If you are in possession of a NovoPen® Echo® and/or a NovoPen® 5 with a batch number which is not mentioned in the list there is no reason for concern and you can be confident that the device will work as intended.