Tärkeä turvallisuustiedote koskien NovoPen® Echo®- ja NovoPen® 5 -insuliinikyniä

Novo Nordisk A/S on havainnut, että tietyissä NovoPen® Echo®- ja NovoPen® 5 -erissä käytetty insuliinisäiliön pidin voi haljeta tai murtua, jos se altistuu tietyille kemikaaleille, esim. tietyille puhdistusaineille. NovoPen® Echo® ja NovoPen® 5 ovat insuliinikyniä, joita käytetään diabeteksen hoitoon. 

 

Säiliön pitimen vaihto

Novo Nordisk kehottaa kyseessä oleviin eriin kuuluvia NovoPen® Echo® ja/tai NovoPen® 5 -insuliinikyniä käyttäviä diabeetikoita vaihtamaan säiliön pitimen, koska osa niistä saattaa olla vahingoittuneita. Vertaa insuliinikynäsi eränumeroa tähän kyseessä olevien erien luetteloon.

NovoPen® Echo®  NovoPen® 5


Eränumero on painettu NovoPen® Echo® ja NovoPen® 5 -insuliinikyniin alla kuvatulla tavalla.

 

A

NovoPen® Echo®

B

NovoPen® 5

Punainen neliö osoittaa eränumeron A) NovoPen® Echo®:ssa ja B) NovoPen® 5:ssä. Esim. vasemmanpuoleisen NovoPen® Echo®:n eränumero on FVG7364.


 
Tarkista, onko kynäsi kyseeseen tulevasta erästä. Kaikki kyseeseen tulevat eränumerot koostuvat kolmesta kirjaimesta ja ainoastaan neljästä numerosta
 
 

 

Jos NovoPen® Echo® ja/tai NovoPen® 5 -kynäsi kuuluu kyseisiin eriin, tilaa uusi säiliön pidin napsauttamalla tätä.

Jos NovoPen® Echo® ja/tai NovoPen® 5 -kynäsi eränumero ei ole luettelossa, huoleen ei ole syytä ja voit olla varma, että kynä toimii oikein. 

 

If your NovoPen® Echo® and/or NovoPen® 5 is from one of the affected batches please click here to receive a new unaffected cartridge holder.

If you are in possession of a NovoPen® Echo® and/or a NovoPen® 5 with a batch number which is not mentioned in the list there is no reason for concern and you can be confident that the device will work as intended. 

 

If your NovoPen® Echo® and/or NovoPen® 5 is from one of the affected batches please click here to receive a new unaffected cartridge holder.

If you are in possession of a NovoPen® Echo® and/or a NovoPen® 5 with a batch number which is not mentioned in the list there is no reason for concern and you can be confident that the device will work as intended. 

 

If your NovoPen® Echo® and/or NovoPen® 5 is from one of the affected batches please click here to receive a new unaffected cartridge holder.

If you are in possession of a NovoPen® Echo® and/or a NovoPen® 5 with a batch number which is not mentioned in the list there is no reason for concern and you can be confident that the device will work as intended.