Důležité bezpečnostní informace týkající se per NovoPen® Echo®

Společnost Novo Nordisk A/S zjistila, že pouzdro zásobní vložky  použité v několika šaržích per NovoPen® Echo®  může při vystavení určitým chemikáliím (např. určitým čisticím prostředkům) prasknout nebo se rozbít. 

Pera NovoPen® Echo®  se používají k inzulínové léčbě lidí trpících cukrovkou.  


Výměna  pouzdra zásobní vložky

Společnost Novo Nordisk vyzývá diabetiky, kteří používají pero NovoPen® Echo®  z některé z těchto vadných šarží, aby si zažádali o výměnu pouzdra zásobní vložky, které mohlo být poškozeno. Porovnejte si prosím číslo šarže vašeho pera se seznamem vadných šarží, který naleznete zde.

NovoPen® Echo®  

Čísla šarží jsou na perech NovoPen® Echo®  vytištěna na místě zvýrazněném na obrázku níže.

NovoPen® Echo®

Červené čtverečky ukazují, kde je číslo šarže umístěno na peru NovoPen® Echo® Např. číslo šarže na peru NovoPen® Echo® vlevo je FVG7364.


 
Ověřte, jestli vaše pero nepochází ze šarže, které se věc týká. Všechna čísla z této šarže obsahují tři písmena a za nimi pouze čtyři čísla.
 
 

 

Pochází-li vaše pero NovoPen® Echo® z některé z těchto vadných šarží, klikněte prosím sem a zažádejte si o nové pouzdro zásobní vložky.

Není-li číslo šarže vašeho pera NovoPen® Echo® uvedeno na seznamu, nemáte žádný důvod k obavám a můžete si být jisti, že vaše pero funguje přesně tak, jak má.