Важна информация за безопасност относно NovoPen® Echo® и NovoPen® 5

Novo Nordisk A/S установи, че държачът за патрон с инсулин, използван в малък брой партиди NovoPen® Echo® и NovoPen® 5, може да се напука или счупи при излагане на определени химикали, като например някои почистващи средства.

NovoPen® Echo® и NovoPen® 5 се използват за лечение с инсулин при хора с диабет

 

Смяна на държача за патрон

Novo Nordisk настоятелно приканва хората с диабет, използващи NovoPen® Echo® и/или NovoPen® 5 от една от засегнатите партиди, да сменят държача за патрон, тъй като някои от тях биха могли да са повредени. Моля, проверете дали партидният номер на изделието Ви е в списъка със засегнати партиди, който можете да намерите тук.

NovoPen® Echo®  NovoPen® 5

Партидните номера са отбелязани върху NovoPen® Echo® и NovoPen® 5, както е показано по-долу.

 

A

NovoPen® Echo®

B

NovoPen® 5

Червеното очертание показва къде се намира партидният номер на А) NovoPen® Echo® и Б) NovoPen® 5. Напр. партидният номер на NovoPen® Echo® отляво е FVG7364.


 
Проверете дали вашата писалка е част от засегната партида. Всички засегнати номера от партидата се състоят от три букви, последвани от четири цифри.
 
 

 

Ако изделието Ви NovoPen® Echo® и/или NovoPen® 5 е от една от засегнатите партиди, моля, щракнете тук, за да получите нов незасегнат държач за патрон.

Ако партидният номер на изделието Ви NovoPen® Echo® и/или NovoPen® 5 не е споменат в списъка, нямате повод за притеснение и можете да сте сигурни, че то ще работи по предназначение. 

If your NovoPen® Echo® and/or NovoPen® 5 is from one of the affected batches please click here to receive a new unaffected cartridge holder.

If you are in possession of a NovoPen® Echo® and/or a NovoPen® 5 with a batch number which is not mentioned in the list there is no reason for concern and you can be confident that the device will work as intended. 

 

If your NovoPen® Echo® and/or NovoPen® 5 is from one of the affected batches please click here to receive a new unaffected cartridge holder.

If you are in possession of a NovoPen® Echo® and/or a NovoPen® 5 with a batch number which is not mentioned in the list there is no reason for concern and you can be confident that the device will work as intended. 

 

If your NovoPen® Echo® and/or NovoPen® 5 is from one of the affected batches please click here to receive a new unaffected cartridge holder.

If you are in possession of a NovoPen® Echo® and/or a NovoPen® 5 with a batch number which is not mentioned in the list there is no reason for concern and you can be confident that the device will work as intended.