Download

full announcement

DK
09 Aug 2017 07:30 CET

Novo Nordisks rapporterede resultat af primær drift steg med 8% i første halvår af 2017

Salget steg med 4% opgjort i kroner

Salget steg med 4% opgjort i kroner og med 3% i lokale valutaer til 57,1 mia. kr.

  • Salget af Tresiba® steg med 155% til 3,7 mia. kr. (149% i lokale valutaer).
  • Salget af Victoza® steg med 21% til 11,5 mia. kr. (18% i lokale valutaer).
  • Salget af Saxenda® steg med 98% til 1,2 mia. kr. (90% i lokale valutaer).
  • Salget i North America Operations steg med 5% (2% i lokale valutaer).
  • Salget i International Operations steg med 4% (5% i lokale valutaer).

Salget indenfor diabetes- og fedmebehandling steg med 11% til 47,5 mia. kr. (10% i lokale valutaer). Salget indenfor biopharmaceuticals faldt med 19% til 9,6 mia. kr. (20% i lokale valutaer) primært som følge af en påvirkning fra introduktionen af en generisk udgave af hormonpræparatet Vagifem® og fra rabatjusteringer for humant væksthormon i 1. kvartal af 2016, begge i USA, mens salget indenfor hæmofili var stort set uændret. 

Resultat af primær drift steg med 8% rapporteret i kroner og med 6% i lokale valutaer til 26,9 mia. kr.

Nettoresultatet steg med 4% til 20,1 mia. kr. Udvandet resultat pr. aktie steg med 6% til 8,07 kr.

FDA's rådgivende komite stemte i juni med stemmerne 17-2 for, at de kliniske data giver væsentlig dokumentation for, at Victoza® nedsætter risikoen for hjerte-kar-sygdom. Endvidere fik Novo Nordisk EU-godkendelse til at opdatere indlægssedlerne for både Victoza® og Saxenda®, så de afspejler dokumentationen for nedsættelse af risikoen for hjerte-kar-sygdom.

Bestyrelsen har godkendt et interimudbytte for 2017 på 3,00 kr. pr. aktie a 0,20 kr., som vil blive udbetalt i august 2017.

De finansielle forventninger til 2017 er blevet opdateret, og salgsvæksten opgjort i lokale valutaer forventes nu at blive i intervallet 1 til 3% mod tidligere 0 til 3%. Der forventes nu en negativ valutapåvirkning på 3 procentpoint som følge af den nylige og signifikante svækkelse af den amerikanske dollar og de fleste andre vigtige faktureringsvalutaer overfor euroen og den danske krone. Væksten i resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer forventes nu at blive i intervallet 1 til 5% mod tidligere -1 til 3%. Der forventes nu en negativ valutapåvirkning på 4 procentpoint.

Kontraktforhandlingerne om priser og medicintilskud for 2018 med pharmacy benefit managers (indkøbsorganisationer) og managed care-organisationer (private sundhedsforsikringsselskaber) i USA skrider fremad. Afhængigt af det endelige udfald af disse forhandlinger forventes det, at gennemsnitspriserne efter rabatter vil blive lavere end i 2017, primært drevet af basalinsulinsegmentet. Markedsadgangen for Novo Nordisks vigtigste produkter forventes dog at forblive stort set uændret sammenlignet med 2017.

Adm. direktør Lars Fruergaard Jørgensen: "Vi er godt på vej til at levere på vores mål for 2017 baseret på salgsvækst drevet af vores nye, innovative produkter indenfor diabetes- og fedmebehandling og et fortsat fokus på omkostningsstyring. Selvom kontraktforhandlingerne i USA afspejler det barske konkurrenceklima, er vi stadig overbeviste om, at vores langsigtede finansielle vækstmål er opnåelige."

Kontaktoplysninger

Medier:    
Katrine Sperling +45 3079 6718 krsp@novonordisk.com
 

Investorer:
   
Peter Hugreffe Ankersen +45 3075 9085 phak@novonordisk.com
Hanna Ögren +45 3079 8519 haoe@novonordisk.com
Anders Mikkelsen +45 3079 4461 armk@novonordisk.com
Christina Jensen +45 3079 3009 cnje@novonordisk.com

Selskabsmeddelelse nr. 60 / 2017