Download

full announcement

DK
14 Jun 2017 13:03 CET

Novo Nordisk indsender ansøgning i EU om inkludering af data fra DEVOTE-studiet i indlægssedlen for Tresiba®

Bagsværd, den 14. juni 2017 - Novo Nordisk meddeler i dag, at virksomheden har indsendt en type II-variationsansøgning til Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) om inkludering af data fra DEVOTE-studiet i indlægssedlen for Tresiba® (insulin degludec). DEVOTE er et randomiseret, dobbeltblindet og hændelsesdrevet langtidsstudie, der er gennemført med det formål at bekræfte den kardiovaskulære sikkerhed for Tresiba® sammenlignet med insulin glargin U100 givet som supplement til standardbehandling hos mennesker med type 2-diabetes.

Yderligere information

Medier:    
Katrine Sperling +45 3079 6718 krsp@novonordisk.com
     
Investorer:    
Peter Hugreffe Ankersen +45 3075 9085 phak@novonordisk.com
Hanna Ögren +45 3079 8519 haoe@novonordisk.com
Anders Mikkelsen +45 3079 4461 armk@novonordisk.com

Selskabsmeddelelse nr. 44/2017