Download

full announcement

DK
10 Jun 2017 19:00 CET

Skift til Tresiba® giver signifikante blodsukkerreduktioner og lavere forekomst af hypoglykæmi i klinisk praksis

 

Bagsværd, den 10. juni 2017 - Resultaterne fra real world-studiet EU-TREAT (EUropean TREsiba AudiT) blev i dag præsenteret på ADA 2017, den 77. videnskabelige kongres i det amerikanske diabetesselskab American Diabetes Association i San Diego, USA. Studiet viste, at mennesker med type 1- og type 2-diabetes opnåede en signifikant reduktion i langtidsblodsukkerniveauet, HbA1c (-0,2% for type 1-diabetes og -0,5% for type 2-diabetes) seks måneder efter skift til Tresiba® fra andre basalinsuliner, primært insulin glargin U100 og insulin detemir, i klinisk praksis. Disse resultater blev fastholdt efter 12 måneder.1,2

Derudover var forekomsten af generel hypoglykæmi (lavt blodsukker) også signifikant lavere seks måneder efter skift til Tresiba®. Forekomsten af alvorlig hypoglykæmi blev reduceret med 85% hos mennesker med type 1-diabetes og med 92% hos mennesker med type 2-diabetes. Resultaterne for hypoglykæmi efter 12 måneder var i overensstemmelse med disse resultater.

Der blev desuden observeret en signifikant reduktion i fasteblodsukker efter seks måneder (-18,7 mg/dl for type 1-diabetes og -23,7 mg/dl for type 2-diabetes), som blev fastholdt i 12 måneder.1, 2 Efter skift til Tresiba® faldt den samlede daglige insulindosis også signifikant hos mennesker med type 1-diabetes (-4,9 enheder) og type 2-diabetes (-2,5 enheder) efter seks måneder og var stadig stabil efter 12 måneder.1, 2

"Såkaldte real world-studier er vigtige for at kunne forstå, hvordan resultaterne fra kliniske studier kan overføres til klinisk praksis," siger Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør med ansvar for forskning og udvikling i Novo Nordisk. "Vores real world-data, som netop er blevet præsenteret på ADA, bekræfter det, vi har set i det kliniske udviklingsprogram for Tresiba®, nemlig forbedret blodsukkerregulering og en signifikant reduceret risiko for hypoglykæmi, når patienterne skifter til Tresiba® fra andre basalinsuliner som f.eks. insulin glargin og insulin detemir."

  
Læs hele meddelelsen

  
Yderligere information

Medier:    
Katrine Sperling +45 3079 6718 krsp@novonordisk.com
     
Investorer:    
Peter Hugreffe Ankersen +45 3075 9085 phak@novonordisk.com
Hanna Ögren +45 3079 8519 haoe@novonordisk.com
Anders Mikkelsen +45 3079 4461 armk@novonordisk.com