Novo Nordisk generalforsamling 2018

DELTAG ONLINE

Ordinær generalforsamling 2021

Novo Nordisk generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling 2021

Følg generalforsamlingen online

Grundet COVID-19 situationen opfordrer vi alle aktionærer til at følge dette års generalforsamling online via vores live webcast

Aktionærer kan tilmelde sig generalforsamlingen via InvestorPortalen

Deltagelse på generalforsamlingen

Det vil være muligt at stemme og stille spørgsmål virtuelt under mødet via LUMI AGM.  Se mere herom i indkaldelsen eller på denne side under 'Ofte stillede spørgsmål'. Her finder du også alle detaljerne omkring mødet og de forskellige tidsfrister for deltagelse både før og under mødet. 


Stil spørgsmål inden generalforsamlingen

Spørgsmål vedrørende:

  • deltagelse
  • adgangskort
  • InvestorPortalen
  • hvordan/hvornår/hvortil fuldmagter og brevstemmer skal afgives
  • navnenotering af aktier 
  • betjening af LUMI AGM applikationen

rettes til Computershare A/S ved email til gf@computershare.dk eller telefonisk på +45 45 46 09 97 (mandag-fredag kl. 9.00-15.00).

Aktionærer, som har spørgsmål til:

  • dagsordenen
  • generalforsamlingsdokumenterne
  • eller som ønsker at stille spørgsmål til Novo Nordisk’s ledelse

bedes sende disse pr. email til AGMeeting@novonordisk.com. Af praktiske årsager bedes aktionærerne sende sådanne skriftlige spørgsmål senest den 24. marts 2021 kl. 12.00.

 

Følg mødet online her

Novo Nordisk generalforsamling finder sted torsdag den 25. marts 2021 kl. 14.00. Vær opmærksom på at denne webcast ikke giver mulighed for at stemme eller stille spørgsmål.

GENERALFORSAMLING

Ofte stillede spørgsmål

Aktionærerne har den endelige myndighed over selskabet og udøver deres ret til at træffe beslutninger vedrørende Novo Nordisk på den ordinære generalforsamling.

Ordinære generalforsamlinger indkaldes med mellem tre og fem ugers varsel. Med indkaldelsen til navnenoterede aktionærer følger en fuldmagts- og brevstemmeformular, hvor den enkelte aktionær kan afgive stemme om hvert enkelt punkt på dagsordenen. Desuden har alle aktionærer ret til at stille spørgsmål på ordinære generalforsamlinger.

På den ordinære generalforsamling godkendes årsrapporten og eventuelle ændringer til vedtægterne.

Den ordinære generalforsamling vælger 4–10 medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand, foruden en revisor. Den ordinære generalforsamling afholdes på engelsk med simultantolkning til dansk. Danske aktionærer kan afgive indlæg og stille spørgsmål på dansk, hvis de foretrækker dette.

Alle aktionærer har ret til at fremsætte beslutningsforslag til optagelse på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Ethvert beslutningsforslag, som ønskes fremsat på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt fremsendes til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen.

Navnenoterede aktonærer kan tilmelde sig (bestille adgangskort) til generalforsamlingen

Grundet risiko for smitte med corona vidus opfordrer vi dog alle aktionærer til istedet at deltage via vores live webcast.

Enhver aktionær er dog berettiget til at deltage i og stemme på den ordinære  generalforsamling, når han/hun senest tre dage før afholdelsen har anmodet om et adgangskort. 

For den ordinære generalforsamlingen i 2021 er fristen fredag den 19. marts 2021 ved dagens udløb.

Bestilling af adgangskort (PDF)


Jeg er aktionær men ikke noteret i ejerbogen

Du skal dokumentere din aktiebesiddelse ved hjælp af en depotudskrift fra VP Securities A/S eller det kontoførende pengeinstitut (depotstedet) fra registreringsdatoen torsdag den 18. marts 2021. 

Dokumentationen skal sammen med anmodningen om adgangskort indsendes til Computershare A/S og skal være i hænde senest fredag den 19. marts 2021 ved dagens udløb. 

Send per e-mail  eller pr. post til: 

Computershare A/S, 
Lottenborgvej 26, 
2800 Kgs. Lyngby. 

Jeg er ADR-indehaver

ADR-indehavere, der ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling i Danmark, bedes rette henvendelse til:

Kristoffer Due Berg,
Investor Relations,
tlf. + 1-609-235-2989
eller via e-mail

Bemærk venligst, at ADR-indehavere ikke er berettiget til at stemme på den ordinære generalforsamling, men ADR-indehavere vil i nogen tilfælde kunne stemme via fuldmagt (se ADR proxy mailing for yderligere information). 

 

Navnenoterede aktionærer kan afgive fuldmagt

Fuldmagter skal være indendt senest fredag den 19. marts 2021 ved dagens udløb. 

Fuldmagt / brevstemmeformular (PDF)


Jeg er aktionær men ikke noteret i ejerbogen

Du kan afgive din stemme på forhånd, hvis du udfylder fuldmagtsblanketten og i øvrigt opfylder følgende betingelser: 

Du skal dokumentere din aktiebesiddelse ved hjælp af en depotudskrift fra VP Securities A/S eller det kontoførende pengeinstitut (depotstedet) fra registreringsdatoen torsdag den 18. marts 2021. 

Dokumentationen skal sammen med anmodningen om adgangskort indsendes til Computershare A/S og skal være i hænde senest fredag den 19. marts 2021 ved dagens udløb. 

Send per e-mail  eller pr. post til: 

Computershare A/S, 
Lottenborgvej 26, 
2800 Kgs. Lyngby. 


Jeg er ADR-indehaver

Du kan afgive din stemme på forhånd ved hjælp af de fuldmagtsblanketter, som du har modtaget sammen med din ADR proxy mailing, og returnere dem som anvist i dit ADR proxy card.

 

Brevstemmer skal være Novo Nordisk i hænde senest onsdag den 24. marts 2021 kl. 12.00. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Fuldmagt / brevstemmeformular (PDF)

Deltag virtuelt med LUMI AGM

Aktionærer kan deltage virtuelt i generalforsamlingen, herunder stemme og stille spørgsmål, via en applikation LUMI AGM. For at deltage på mødet skal du først tilmelde dig via InvestorPortal.

LUMI AGM brugervejledning
Tilmeld dig mødet via InvestorPortalen