News

Nye data fra global undersøgelse viser, at fire ud af fem type 2-diabetikere har oplevet at få lavt blodsukker, og at det påvirker deres behandling (5 October 2012)

English version
Læs meddelelsen i pdf-format

Lavt blodsukker, også kaldet hypoglykæmi, er en stor udfordring i forhold til regulering af blodsukkeret hos type 2-diabetikere, der bruger insulin, og har væsentlig betydning for sygelighed, dødelighed og livskvalitet.[1]

Berlin, Tyskland – Fire ud af fem (80%) type 2-diabetikere har oplevet et tilfælde af lavt blodsukker, hvor de selv har været i stand til at få blodsukkeret op igen ved at spise eller drikke (self-treated hypoglycaemia)[*], og 36% har oplevet et tilfælde inden for den seneste måned.1 Disse tilfælde af lavt blodsukker påvirker også type 2-diabetikernes egenomsorg negativt.1 Det viser diabetesundersøgelsen GAPP2™ (Global Attitudes of Patients and Physicians), som Novo Nordisk har sponsoreret, og som i dag præsenteres på årsmødet i den europæiske diabetesorganisation European Association for the Study of Diabetes (EASD).

Næsten halvdelen (46%) af deltagerne i undersøgelsen oplyste, at de efter det seneste tilfælde målte deres blodsukker hyppigere, og mere end hver tiende havde ændret på behandlingen med langtidsvirkende insulin.1 Desuden oplyste 16% af type 2-diabetikerne i undersøgelsen, at de med vilje havde undladt at tage deres insulin efter lægens anvisning, og 14% havde med vilje holdt deres blodsukker på et højere niveau end anbefalet for at undgå at få for lavt blodsukker om natten.1

Lægernes ordinering af insulin var også påvirket af risikoen for lavt blodsukker.1 82% oplyste, at risikoen for lavt blodsukker indgik i deres beslutning om, hvilken type insulin de skulle udskrive, og mere end halvdelen (57%) lod patienter starte med en lavere dosis af langtidsvirkende insulin end anbefalet.1

“Lavt blodsukker er en stor klinisk udfordring i type 2-diabetes, også de tilfælde, som patienten selv kan afhjælpe. Det påvirker både patienters og lægers adfærd i forhold til brug og ordinering af insulin,” siger forskningsleder og sundhedspsykolog Meryl Brod fra The Brod Group, Mill Valley, USA. “For at forbedre blodsukkerreguleringen og øge patienternes velfærd er det nødvendigt at hjælpe patienterne til at blive bedre til at tackle lavt blodsukker og sikre, at insulinen bruges i overensstemmelse med forskrifterne.”

Hvis man ikke tager insulin efter lægens anvisning, kan det påvirke blodsukkerreguleringen negativt, og det er for diabetikere en uafhængig indikator for en øget dødelighedsrisiko.[2],[3] Nye data fra GAPP2™ bekræfter desuden, at det ikke er ualmindeligt med uregelmæssigheder i forbindelse med dosering af langtidsvirkende insulin, også når man ser bort fra lavt blodsukker.[4] Selv om patienterne kender de kliniske konsekvenser af denne adfærd, er der stadig en væsentlig andel, som oplyser, at de med vilje ikke har taget deres insulin efter lægens anvisninger.4

·      77% af de patienter, som havde taget en mindre dosis basal insulin end anvist, indrømmede, at det var sket med vilje i det seneste tilfælde4

·      63% af patienterne mente, at det på langt sigt ville påvirke deres helbred negativt at springe doser af basal insulin over4

·      37% sagde, at de ville have dårlig samvittighed, hvis de sprang en dosis langtidsvirkende insulin over4

·      48% af patienterne oplyste, at de havde sprunget en dosis basal insulin helt over4

·      51% oplyste, at de havde taget en dosis basal insulin på forkert tidspunkt (mere end to timer forskudt)4

·      38% oplyste, at de havde taget en mindre dosis basal insulin end anvist.4

Det er vigtigt at opretholde en optimal blodsukkerregulering, fordi det hjælper med til at reducere forekomsten af senkomplikationer hos diabetikere.[5] Symptomerne på hypoglykæmi (for lavt blodsukker) er bl.a. hjertebanken, rysten, sultfornemmelse, sved, koncentrationsbesvær og indre uro.[6]

De første resultater fra GAPP2™ blev præsenteret på årsmødet i den amerikanske diabetesforening, American Diabetes Association (ADA), tidligere i år. De fulde resultater vil blive offentliggjort inden udgangen af 2012.


Yderligere information:

Medier:

Investorer:

Katrine Rud von Sperling

Kasper Roseeuw Poulsen

Tlf. 4442 6718

Tlf. 4442 4303

krsp@novonordisk.com

krop@novonordisk.com

Frank Daniel Mersebach

Tlf. 4442 0604

fdni@novonordisk.com

Lars Borup Jacobsen

Tlf. 3075 3479

lbpj@novonordisk.com

Referencer


[*] Self-treated hypoglycaemia er lavt blodsukker, som patienten selv afhjælper, og som ikke kræver lægehjælp.


[1]   Tahrani A, Barnett AH, Brod M, Rana A, Peyrot M. GAPP2™: Global survey finds three quarters of patients experience hypoglycaemia on insulin analogue causing dose irregularities and increased blood glucose monitoring. Presented at the European Association for the Study of Diabetes (EASD) October 2012 (presentation number 222)

[2]   Currie CJ, Peyrot M, Morgan CL et al. The impact of treatment noncompliance on mortality in people with type 2 diabetes. Diabetes Care 2012; 35:1279–1284

[3]    Donnelly LA, Morris AD, Evans JMM. Adherence to insulin and its association with glycaemic control in patients with type 2 diabetes. QJ Med 2007; 100:345–350

[4]    Brod M, Peyrot M, Rana A, Barnett AH. GAPP2™: Global survey finds one in eight patients intentionally reduce basal insulin doses to avoid hypoglycaemia. Presented at the European Association for the Study of Diabetes (EASD) October 2012 (presentation number 995)

[5]    Donnelly LA, Morris AD, Frier BM et al. Frequency and predictors of hypoglycaemia in Type 1 and insulin-treated Type 2 diabetes: a population-based study. Diabetic Med 2005; 22:749–755

[6]   Brod M, Christensen T, Thomsen TL, Bushnell DM. The impact of non-severe hypoglycemic events on work productivity and diabetes management. Value Health 2011; 14:665–671

  •  
Search for Danish versions and earlier news releases:

Language
Year
Month
Type
Search for:

Search
  •  
  •  

Sign up for the latest news from Novo Nordisk

SMS/e-mail

Twitter

Facebook

RSS feeds

 
  •  
  •  
Pipeline
  •  
  •  
Click here to go to the download centre to download presenations, reports or magazines
  •